koszty budowy i rekrutacji wojsk

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Welcome to the international forums! Choose your language area below:

  NEW: More world rounds coming this month, click to read more

  • koszty budowy i rekrutacji wojsk

   Proponuje aby koszty rekrutacji wojsk w danym cyklu (kolejce) były automatycznie sumowane i pobierane z ogółu dostępnych środków od razu a nie za pojedyncze jednostki a gdy rezygnujemy z rekrutowania pozostałej ilości jednostek środki zostawały zwracane na konto to samo dotyczyło by rozbudowy poszczególnych elementów wioski również na tej samej zasadzie koszty budowy w kolejce powinny być również odpisywane z dostępnych środków od razu a ewentualna rezygnacja powodowała by zwrot środków na konto.