Игра

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Welcome to the international forums! Choose your language area below:

  NEW: More world rounds coming this month, click to read more

  • 1.Ако се играе от два различни компютъра,но сме на един интернет доставчик нарушение ли е? Може ли да сме от едно племе?
   2.Когато се участва и от двамата играчи за събиране на армия за атакуване на варвари нарушение ли е?
   3 Ако по някаква причина се закрие акаунта ще се върне ли паричната равностойност на неизползваните тюркоази?
   Благодаря предварително за разясненията на моите въпроси.
  • За по-сигурно тези въпроси е най-добре да бъдат зададени към съпорта на играта за да не станат грешки, но все пак:

   1. Ако двата компютъра са с различни IP адреси няма да има никакви проблеми, но ако са с един е възможно да имате проблеми.
   При извършване на проверки със сигурност се проверява IP адреса а не мак адреса на мрежовата карта;
   2.Събирането на армии от двама или повече играча по какъвто и да е повод не се наказва, но ако става въпрос за акаунти по т.1 може да възникнат проблеми;
   3.В тази игра няма закриване на акаунт. Акаунта не може да бъде изтрит. Не се възстановява паричната равностойност на тюркоазите, които не сте използвали.

   Поздрави