ЧЗВ-3. Население

 • - Какво означава "общо население", "свободно население", "работещо население", "максимално население"?

  • Общото население се състои от свободно население и работещо население.
  • Свободното население е тази част от вашите граждани, която е на разположение за нови задачи.
  • Работещото население е тази част от населението на вашия град, на която вече са възложени определени задачи (като например изграждане на ново ниво на сграда, извършване на ритуал и т.н.). Всеки път, когато възлагате на своите граждани нова задача, свободното население променя статута си на работещо население.
  • Максималното население е максималната популация, налична на всяко ниво на Храма на Слънцето (Храмът на Слънцето е сградата, отговорна за растежа на населението). Всяко ниво на Храма на Слънцето има предварително определен обхват, в който населението може да расте; когато се достигне максимума на съответното ниво, трябва да бъде построено ново ниво на Храма на Слънцето, така че населението ви да може да се разраства допълнително.


  - Къде да намеря подробности за населението на моя град?
  Като поставите курсора върху иконата на населението в лентата с ресурси, ще видите общ преглед на популацията ви:
  За да видите повече подробности, кликнете върху Храма на Слънцето, където ще намерите информация за населението, консумацията на царевица и къде е заета вашата популация в момента (сгради, войски и т.н.), както е показано по-долу:
  - Какво ще се случи с населението при завършване на поръчката, ще бъде ли освободено?
  Това зависи от задачата, върху която работят вашите граждани. Например, когато завършат изследванията и ритуалите, гражданите, които са работили по тези задачи, ще бъдат освободени, т.е. ще се присъединят към свободното население и по този начин същата популация ще може да бъде използвана за нови задачи.  - Какво се случва с населението, ако моите войски са били унищожени в битка? Ще си го върна ли?
  Не, няма да го получите обратно, тъй като войските са били унищожени. В този случай ще се формира свободно пространство и с течение на времето то ще бъде запълнено с ново население.  - Как расте населението в Тентлан?
  Сградата, отговорна за растежа на населението, е Храмът на Слънцето. Ако имате нужда от повече граждани, трябва да надстроите тази сграда, тъй като всяко ниво на Храма на Слънцето позволява нарастването на повече свободно население. Всяко ниво има определена граница, до която се наблюдава ръст на населението. За да видите "максимално население на ниво", кликнете върху Храма на Слънцето, след това натиснете бутона "Още" и ще видите следния преглед:  Както е показано на снимката по-горе, ниво 30 на Храма на Слънцето има максимално население от 1,262,482 граждани. Това означава, че населението ще расте с течение на времето, докато достигне посочената граница. За да получите повече население, ще трябва да надстроите отново Храма на Слънцето  - Имам нужда от повече граждани. От къде да ги взема?

  • Продължавайте да надстроявате Храма на Слънцето, тъй като всяко ниво позволява населението да нараства до определен нов лимит.
  • Изследвайте науката Математика: всяко ново ниво на тази наука увеличава границата, до която максимум може да расте населението.
  • Ако спешно се нуждаете от свободно население и няма друг начин да го получите, можете да разрушите нива на някои сгради или да разпуснете войска, което ще освободи налично население.


  - Как са свързани помежду си Населението и Царевицата?
  Царевицата е храната, която вашите граждани консумират, за да могат да работят по различните задачи, които им възлагате. Следователно, колкото повече хора живеят във вашия град, толкова повече царевица ще консумират. Обърнете внимание, че работещото население консумира двойно количество царевица в сравнение с това, което консумира свободното население.