Siła, Wytrzymałość, Osłabienie

  • W momencie, gdy dochodzi do walki, strona atakująca obniża wytrzymałość jednostek (przy użyciu swojej siły) walczących (takich, które nie są wspierającymi), według kolejności ich osłabienia. Zatem najsłabsze jednostki (z najwyższym parametrem osłabienia) otrzymują obrażenia jako pierwsze, siła jest odejmowana jednostka po jednostce, do momentu gdy nie ma już wystarczającej siły ataku, bądź wszystkie jednostki zostały pokonane. Potem jeszcze dochodzi atak Amazonek. Jeśli atakująca strona ma je w swoich szeregach i ich wcześniej obliczona siła jest większa niż zero, ma miejsce dodatkowy atak, skupiający się na jednostkach wspierających, pomniejszając ich siłę jednostka po jednostce atakowanej, wg kolejności ich osłabienia, do czasu aż siła amazonek się wyczerpie, bądź wszystkie jednostki wspierające zostaną pokonane. Atak jest przerywany, gdy obrońca nie ma już jednostek wspierających.


    Siła ataku jest są to punkty obrażeń zadawane jednostkom przeciwnym, drugie to wytrzymałość - czyli ile takich punktów obrażeń z siły ataku jednostka może przyjąć, osłabienie jest parametrem decydującym o kolejności przyjmowania obrażeń. Najsłabsi idą na pierwszy ogień :)