FaQ - poradniki

 • Sposób naliczania punktów... każda jednostka daje 1pkt... niestety nie... każda jednostka ma inną wartość pkt
  - np Łucznik Holcan ma 3pkt i tyle dodaje do ogólnej sumy pkt


  Ale, ale... tak się dzieje przy pojedynczej produkcji, bo.... Dziwna sprawa...


  Dobra: rozgryzłem temat dla jednostki Łucznik Holcan:
  za próbę werbunku 2pkt (liczba zużytych surowców do werbunku)
  za zwerbowanie jednostki 1pkt
  Łącznie 3pkt
  Tak więc wartość zużytych surowców i nabytej jednostki sumują się...