Zasady Gry

 • Zasady Gry


  Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022 r.

  Preambuła

  Niniejszy regulamin gry (zwany dalej "regulaminem") reguluje zasady korzystania z gry online Tentlan (zwanej dalej "grą"). Zasady te obowiązują wszystkich graczy w równym stopniu, aby zapewnić uczciwą grę. Rejestrując konto w grze, gracz zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad. Należy pamiętać, że to gracz jest odpowiedzialny za zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.

  §1 Konto gry

  a) Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto na jednym serwerze gry (świecie gry) w Tentlan. Każde konto może być używane tylko dla własnej korzyści. Konta, które istnieją wyłącznie dla korzyści innych kont, mogą zostać zbanowane na stałe.


  b) Co najmniej dwóch graczy może korzystać z tego samego łącza internetowego lub grać z tego samego komputera, pod warunkiem, że każdy z nich gra tylko na swoim koncie i że jedno konto nie jest wykorzystywane na korzyść drugiego (innych).


  c) Każde konto może być używane tylko przez jednego gracza w tym samym czasie. Zabronione jest korzystanie z jednego konta przez więcej niż jednego gracza, w tym czasowe korzystanie z tego samego konta przez więcej niż jednego gracza. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zasiadanie na koncie, patrz §1d.


  d) W czasie nieobecności w grze każdy gracz może mieć konto obserwowane przez innego gracza ("Zasiadanie Konta"), pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 10 kolejnych dni i nie zdarza się częściej niż raz na 30 dni. Do zasiadania na koncie nie jest wymagane specjalne pozwolenie od Zespołu Lionmoon. W żadnym wypadku opiekun nie może czerpać korzyści z konta, którego pilnuje, ani na własny rachunek, ani na rachunek inny niż ten, którego pilnuje. Właściciel konta jest odpowiedzialny za swojego opiekuna. Opiekun może w tym samym czasie zajmować się tylko JEDNYM kontem.


  e) Zabroniona jest jakakolwiek działalność komercyjna związana z kontami. Zabronione jest sprzedawanie kont lub ich części, kupowanie lub oferowanie ich w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych.


  §2. Komunikacja

  a) Aby zapewnić przyjazne i miłe środowisko gry, gracze powinni traktować siebie nawzajem oraz członków zespołu pomocy technicznej z szacunkiem, a także zachować tolerancję i uprzejmość podczas komunikowania się ze sobą.


  b) Niedozwolone są:

  - Wszelkiego rodzaju treści skrajne politycznie, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze i podobne,

  - Wysyłanie spamu, łańcuszków, zamieszczanie linków reklamowych,

  - Obrażanie innych graczy, używanie nieprzyzwoitego słownictwa i wulgarnego tonu,

  - Wszelkie zamiary wymuszenia, przymuszenia i/lub groźby w odniesieniu do prawdziwego życia,

  - Podszywanie się pod któregokolwiek z członków zespołu pomocy technicznej, w tym używanie imion i nicków, awatarów, podpisów itp,


  podczas korzystania z czatu, forum, wysyłania wiadomości w grze, przesyłania zdjęć, publikowania opisów i nazw profili graczy i plemion (nazw graczy, nazw plemion, nazw miast itp.) lub podczas korzystania z innych funkcji gry. Zespół wsparcia technicznego określi, czy zachowanie w każdym konkretnym przypadku jest zgodne z powyższymi zasadami i zastosuje odpowiednie sankcje.


  c) Niedozwolone jest publikowanie prywatnej korespondencji (prywatnych wiadomości, osobistych dyskusji) bez wyraźnej zgody wszystkich uczestników, w tym wszelkiej komunikacji z członkami zespołu wsparcia.


  d) Nieodpowiednie zachowanie wobec członków zespołu pomocy technicznej, nadużywanie przycisku zgłaszania oraz systemu zgłoszeń może również skutkować sankcjami.


  e) Oficjalnym językiem tej wersji gry jest język angielski. Odnosi się on do samej gry, wszystkich jej stron internetowych, czatu i forum. Używanie innych języków podczas korzystania ze środków komunikacji w grze lub na forum gry jest niedozwolone. Wyjątek stanowią serwery międzynarodowe.

  § 3) Wykorzystywanie błędów

  a) Wykorzystywanie wszelkich błędów/błędów w systemie gry w celu uzyskania nieuczciwej przewagi jest surowo zabronione. Każdy gracz jest zobowiązany do informowania zespołu pomocy technicznej o wszelkich krytycznych błędach, o których wie.


  b) Zabroniona jest jakakolwiek manipulacja i ingerencja w system gry, a także niepotrzebne generowanie ruchu. Zabronione jest również używanie botów, automatycznych lub półautomatycznych programów lub skryptów, które mogą aktywować i/lub wykorzystywać pewne funkcje w systemie gry.

  § 4. Utrudnianie rozgrywki

  Niedozwolone jest świadome i celowe utrudnianie innym graczom dostępu do gry lub znaczne utrudnianie im rozgrywki, np. poprzez wysyłanie dużej i nieproporcjonalnej ilości ataków/misji szpiegowskich lub w jakikolwiek inny sposób, który powoduje znaczne utrudnienia lub niemożność załadowania i/lub korzystania z oprogramowania gry. Zespół wsparcia technicznego ustali w każdym konkretnym przypadku, czy doszło do utrudniania rozgrywki, i w razie potrzeby zastosuje odpowiednie sankcje.

  § 5. Pushing (wspomaganie innego konta)

  a) Korzystanie z jednego lub kilku kont wyłącznie w celu przyspieszenia postępów innego konta ("Pushing") jest zabronione. Dotyczy to sytuacji, w której jedno konto regularnie i wielokrotnie otrzymuje zasoby od innego konta (kont), przy czym takie transfery odbywają się głównie jednostronnie na korzyść konta (kont), które jest wspomagane, lub są skrajnie niezrównoważone na korzyść takiego konta.


  b) Pojedyncze lub sporadyczne transfery zasobów pomiędzy członkami współplemieńców w celu udzielenia sobie wzajemnej pomocy, jak również transfery wojsk w ramach wspólnych akcji (wspólne ataki, obrona itp.) członków współplemieńców, o ile takie transfery nie odbywają się regularnie i jednostronnie na korzyść tego samego konta, nie są uważane za pushing.

  § 6. Naruszenie zasad gry

  a) Każde naruszenie zasad gry może zostać ukarane sankcjami, począwszy od tymczasowego zakazu gry lub wyciszenia czatu, aż do trwałego zakazu gry. Zespół Lionmoon nie jest zobowiązany do wcześniejszego ostrzegania gracza o naruszeniu przez niego zasad gry. W zależności od powagi danego przypadku zespół pomocy technicznej zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich sankcji w każdym konkretnym przypadku.


  b) W szczególnych, należycie uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli nie są one wyraźnie wymienione w niniejszym regulaminie, zespół wsparcia technicznego zastrzega sobie prawo do interwencji i zastosowania sankcji, jeśli jest to konieczne.

  § 7. Zmiana zasad gry

  Zespół Lionmoon zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry w dowolnym momencie, zwłaszcza jeśli niektóre elementy gry zostały zmienione. Zaleca się, aby gracz na bieżąco informował się o aktualnym stanie zasad gry, które są zazwyczaj ogłaszane na oficjalnym forum Tentlan.

 • Zasady gry zostały zmienione:


  Następujący punkt:

  d) W czasie nieobecności w grze każdy gracz może mieć konto obserwowane przez innego gracza ("Zasiadanie Konta"), pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 10 kolejnych dni i nie zdarza się częściej niż raz na 30 dni. Do zasiadania na koncie nie jest wymagane specjalne pozwolenie od Zespołu Lionmoon. W żadnym wypadku opiekun nie może czerpać korzyści z konta, którego pilnuje, ani na własny rachunek, ani na rachunek inny niż ten, którego pilnuje. Właściciel konta jest odpowiedzialny za swojego opiekuna.

  otrzymał nowe brzmienie:

  d) W czasie nieobecności w grze każdy gracz może mieć konto obserwowane przez innego gracza ("Zasiadanie Konta"), pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 10 kolejnych dni i nie zdarza się częściej niż raz na 30 dni. Do zasiadania na koncie nie jest wymagane specjalne pozwolenie od Zespołu Lionmoon. W żadnym wypadku opiekun nie może czerpać korzyści z konta, którego pilnuje, ani na własny rachunek, ani na rachunek inny niż ten, którego pilnuje. Właściciel konta jest odpowiedzialny za swojego opiekuna. Opiekun może w tym samym czasie zajmować się tylko JEDNYM kontem.