Błąd na Forum/Error forum

  • Witam, od pewnego czasu jest błąd forum, a konkretnie nie można wysyłać zgłoszeń do supportu, kiedy kilkamy w zakładkę "support", nic się nie dzieje . . . u niektórych osób działa normalnie i otwiera e-mail, proszę o naprawienie tego błędu, członek mojego plemienia został niezasadnie zbanowany na grę za "Groźby do życia" i nie ma możliwości odowłania, bo jak twierdzi z nikim nie pisał nikogo nie obrażał a już tymbardziej nie groził,
    Hello, there has been a forum error for some time, and we can not send requests to support when we go to the "support" tab, nothing happens. . . Some people work normally and open the e-mail, Please fix this error, a member of my tribe has been unreasonably banned for the game "Threats to life" and there is no possibility of rejection, because as he says no one wrote no one offended and more Did not threaten,