Posts by No62NoExit

    Sanırım genel mizaçları böyle, klan dışı biriyle sohbet edersin yalaka derler, saldırırsın söverler. Zamanında çıkmışız iyi ki.