Posts by TBZAL

    Jak zwykle ktoś miał pomyłs ale jak zazwyczaj nie wyszedł. Mojego plemienia nie ma, miasta rozrzucone bóg wie gdzie. Bravo Bravo Bravo