Posts by Squirrel

    Pojawił się kolejny 'problem' - dopiero przy przełączaniu miast wyświetla się liczba nowych nieodczytanych wiadomości na forum plemiennym. Nadal widoczna jest również dziwna liczba 'nieprzeczytanych' wiadomości nawet, gdy zostały odczytane wszystkie.

    Dodatkowa sprawa, nad którą jakoś wcześniej się nie zastanawiałam, ale uważam, że stanowi ona pewien problem. Osoba z niewielką ilością pkt nie ma możliwości obrony przed przeważającym przeciwnikiem. Dlaczego w takim razie nie umożliwić dokonania skoordynowanych ataków w ramach plemienia? Wtedy owszem - rozwinięci mają możliwości większe, ale również zrzeszeni w zgranym plemieniu mogą się bronić poprzez wspólne akcje... W końcu w jakimś celu te plemiona zostały utworzone ;)

    Zastanawiam się, czy nie warto by było dla usprawnienia współpracy pomiędzy plemionami w sojuszu umożliwić połączenia/współdzielenia w jakimś zakresie (wiadomo,że nie może być pełne) for plemiennych. Pozwoliłoby to zarówno na wymianę surowców (tu warto by było również umożliwić coś takiego w regulaminie) jak i skoordynowanie innych działań.

    Podbijam dokładając, że z zakładką Wiadomości dzieje się podobnie - ostatnio musiałam kilkukrotnie odświeżać grę, żeby przestała wyświetlać się ilość otrzymanych wiadomości.