Posts by Chicahua

  Pierwszy Twój post i od razu zarzut? Oj nie ładnie ;)


  Plemię jest zamknięte na rekrutację, a konto aktywne tylko po to, by móc dostrzegać błędy i niedociągnięcia zgłaszane przez graczy (nie atakuje innych graczy, a samo zostało nawet zaatakowane ;) )
  Reszty zarzutów nie będę komentował, gdyż wynikają z ostatnio podjętej (zasłużenie) decyzji o uciszeniu kilku graczy, z w/w włącznie.
  Masz rację, nie musisz wierzyć w uczciwość - po prostu stosuj się do poleceń i próśb moderatorów.


  Mam nadzieję, że to rozwieje Twoje wątpliwości. Jeśli nie, to zapraszam do kontaktu PM.

  Akurat udostępnianie raportów z walk jest w porządku, sam opis forum o tym stanowi ;)


  Prosiłbym jedynie o wstrzymywanie się z publikacją raportów szpiegowskich.

  Zasady Gry


  Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022 r.

  Preambuła

  Niniejszy regulamin gry (zwany dalej "regulaminem") reguluje zasady korzystania z gry online Tentlan (zwanej dalej "grą"). Zasady te obowiązują wszystkich graczy w równym stopniu, aby zapewnić uczciwą grę. Rejestrując konto w grze, gracz zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad. Należy pamiętać, że to gracz jest odpowiedzialny za zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.

  §1 Konto gry

  a) Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto na jednym serwerze gry (świecie gry) w Tentlan. Każde konto może być używane tylko dla własnej korzyści. Konta, które istnieją wyłącznie dla korzyści innych kont, mogą zostać zbanowane na stałe.


  b) Co najmniej dwóch graczy może korzystać z tego samego łącza internetowego lub grać z tego samego komputera, pod warunkiem, że każdy z nich gra tylko na swoim koncie i że jedno konto nie jest wykorzystywane na korzyść drugiego (innych).


  c) Każde konto może być używane tylko przez jednego gracza w tym samym czasie. Zabronione jest korzystanie z jednego konta przez więcej niż jednego gracza, w tym czasowe korzystanie z tego samego konta przez więcej niż jednego gracza. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zasiadanie na koncie, patrz §1d.


  d) W czasie nieobecności w grze każdy gracz może mieć konto obserwowane przez innego gracza ("Zasiadanie Konta"), pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 10 kolejnych dni i nie zdarza się częściej niż raz na 30 dni. Do zasiadania na koncie nie jest wymagane specjalne pozwolenie od Zespołu Lionmoon. W żadnym wypadku opiekun nie może czerpać korzyści z konta, którego pilnuje, ani na własny rachunek, ani na rachunek inny niż ten, którego pilnuje. Właściciel konta jest odpowiedzialny za swojego opiekuna. Opiekun może w tym samym czasie zajmować się tylko JEDNYM kontem.


  e) Zabroniona jest jakakolwiek działalność komercyjna związana z kontami. Zabronione jest sprzedawanie kont lub ich części, kupowanie lub oferowanie ich w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych.


  §2. Komunikacja

  a) Aby zapewnić przyjazne i miłe środowisko gry, gracze powinni traktować siebie nawzajem oraz członków zespołu pomocy technicznej z szacunkiem, a także zachować tolerancję i uprzejmość podczas komunikowania się ze sobą.


  b) Niedozwolone są:

  - Wszelkiego rodzaju treści skrajne politycznie, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze i podobne,

  - Wysyłanie spamu, łańcuszków, zamieszczanie linków reklamowych,

  - Obrażanie innych graczy, używanie nieprzyzwoitego słownictwa i wulgarnego tonu,

  - Wszelkie zamiary wymuszenia, przymuszenia i/lub groźby w odniesieniu do prawdziwego życia,

  - Podszywanie się pod któregokolwiek z członków zespołu pomocy technicznej, w tym używanie imion i nicków, awatarów, podpisów itp,


  podczas korzystania z czatu, forum, wysyłania wiadomości w grze, przesyłania zdjęć, publikowania opisów i nazw profili graczy i plemion (nazw graczy, nazw plemion, nazw miast itp.) lub podczas korzystania z innych funkcji gry. Zespół wsparcia technicznego określi, czy zachowanie w każdym konkretnym przypadku jest zgodne z powyższymi zasadami i zastosuje odpowiednie sankcje.


  c) Niedozwolone jest publikowanie prywatnej korespondencji (prywatnych wiadomości, osobistych dyskusji) bez wyraźnej zgody wszystkich uczestników, w tym wszelkiej komunikacji z członkami zespołu wsparcia.


  d) Nieodpowiednie zachowanie wobec członków zespołu pomocy technicznej, nadużywanie przycisku zgłaszania oraz systemu zgłoszeń może również skutkować sankcjami.


  e) Oficjalnym językiem tej wersji gry jest język angielski. Odnosi się on do samej gry, wszystkich jej stron internetowych, czatu i forum. Używanie innych języków podczas korzystania ze środków komunikacji w grze lub na forum gry jest niedozwolone. Wyjątek stanowią serwery międzynarodowe.

  § 3) Wykorzystywanie błędów

  a) Wykorzystywanie wszelkich błędów/błędów w systemie gry w celu uzyskania nieuczciwej przewagi jest surowo zabronione. Każdy gracz jest zobowiązany do informowania zespołu pomocy technicznej o wszelkich krytycznych błędach, o których wie.


  b) Zabroniona jest jakakolwiek manipulacja i ingerencja w system gry, a także niepotrzebne generowanie ruchu. Zabronione jest również używanie botów, automatycznych lub półautomatycznych programów lub skryptów, które mogą aktywować i/lub wykorzystywać pewne funkcje w systemie gry.

  § 4. Utrudnianie rozgrywki

  Niedozwolone jest świadome i celowe utrudnianie innym graczom dostępu do gry lub znaczne utrudnianie im rozgrywki, np. poprzez wysyłanie dużej i nieproporcjonalnej ilości ataków/misji szpiegowskich lub w jakikolwiek inny sposób, który powoduje znaczne utrudnienia lub niemożność załadowania i/lub korzystania z oprogramowania gry. Zespół wsparcia technicznego ustali w każdym konkretnym przypadku, czy doszło do utrudniania rozgrywki, i w razie potrzeby zastosuje odpowiednie sankcje.

  § 5. Pushing (wspomaganie innego konta)

  a) Korzystanie z jednego lub kilku kont wyłącznie w celu przyspieszenia postępów innego konta ("Pushing") jest zabronione. Dotyczy to sytuacji, w której jedno konto regularnie i wielokrotnie otrzymuje zasoby od innego konta (kont), przy czym takie transfery odbywają się głównie jednostronnie na korzyść konta (kont), które jest wspomagane, lub są skrajnie niezrównoważone na korzyść takiego konta.


  b) Pojedyncze lub sporadyczne transfery zasobów pomiędzy członkami współplemieńców w celu udzielenia sobie wzajemnej pomocy, jak również transfery wojsk w ramach wspólnych akcji (wspólne ataki, obrona itp.) członków współplemieńców, o ile takie transfery nie odbywają się regularnie i jednostronnie na korzyść tego samego konta, nie są uważane za pushing.

  § 6. Naruszenie zasad gry

  a) Każde naruszenie zasad gry może zostać ukarane sankcjami, począwszy od tymczasowego zakazu gry lub wyciszenia czatu, aż do trwałego zakazu gry. Zespół Lionmoon nie jest zobowiązany do wcześniejszego ostrzegania gracza o naruszeniu przez niego zasad gry. W zależności od powagi danego przypadku zespół pomocy technicznej zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich sankcji w każdym konkretnym przypadku.


  b) W szczególnych, należycie uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli nie są one wyraźnie wymienione w niniejszym regulaminie, zespół wsparcia technicznego zastrzega sobie prawo do interwencji i zastosowania sankcji, jeśli jest to konieczne.

  § 7. Zmiana zasad gry

  Zespół Lionmoon zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry w dowolnym momencie, zwłaszcza jeśli niektóre elementy gry zostały zmienione. Zaleca się, aby gracz na bieżąco informował się o aktualnym stanie zasad gry, które są zazwyczaj ogłaszane na oficjalnym forum Tentlan.

  Zalecam zerknięcie do FAQ ;)
  Są tam opisane sytuacje i informacje jakie są wysyłane do szpiegującego jak i szpiegowanego.

  Tylko, że jest to dział związany z OffTopic, czyli tematami nie związanymi z grą. Odpowiednie miejsce, to chyba dyskusja serwerowa, a tam też już zauważyłem Twój temat. Trzymajmy się jednego miejsca ;)

  Informacja o szpiegostwie znajduje się w FAQ (jeszcze w wersji angielskiej) http://forums.pl.tentlan.com/i…d/10-8-3-Szpiegostwo-ANG/

  ']- What are the factors that determine how much information I can receive about my opponent?


  The amount of information obtained and visible in the espionage report depends on:


  1) the espionage levels difference of both players and


  2) the amount of spies sent. Note that the higher the espionage level of the opponent, the more spies must be sent so that you can receive a detailed espionage report.


  Ilość informacji, które można pozyskać w raporcie zależy od różnicy poziomów samego badania oraz ilości wysłanych szpiegów. Jeśli przeciwnik ma Szpiegostwo na wysokim poziomie, trzeba wysłać zdecydowanie więcej szpiegów.

  Wszystko zależy od poziomu Twojego szpiegostwa. Jeśli różnica będzie dość spora na Twoją niekorzyść, to trzeba wysłać na prawdę dużą ilość szpiegów :)

  Zapewne jest taka opcja planowana, gdyż samo forum wewnętrzne będzie przebudowywane.
  Dla pewności dodam to do propozycji.

  W sklepie są już dwa 'pomocnicze' przedmioty - biała flaga i klasyczna ochrona przed atakiem ;)
  Wątpię, aby taki bonus był możliwy - w sumie z tego co proponujesz, to dawałby szansę tylko raz na tydzień. Gra nie musi premiować śpiochów...

  Miliard propozycji[/url]']Z dodatkowych propozycji.


  -ranking obrońców i atakujących Zaproponuję jako dodatek
  -wiadomość masowa w plemieniu(chyba, że teraz po przecinku można dodawać kolejne nazwy graczy) Zaproponuję.
  -możliwość przesyłania raportów z bitew Opcja jest planowana w kolejnym etapie rozwoju gry.

  W momencie, gdy dochodzi do walki, strona atakująca obniża wytrzymałość jednostek (przy użyciu swojej siły) walczących (takich, które nie są wspierającymi), według kolejności ich osłabienia. Zatem najsłabsze jednostki (z najwyższym parametrem osłabienia) otrzymują obrażenia jako pierwsze, siła jest odejmowana jednostka po jednostce, do momentu gdy nie ma już wystarczającej siły ataku, bądź wszystkie jednostki zostały pokonane. Potem jeszcze dochodzi atak Amazonek. Jeśli atakująca strona ma je w swoich szeregach i ich wcześniej obliczona siła jest większa niż zero, ma miejsce dodatkowy atak, skupiający się na jednostkach wspierających, pomniejszając ich siłę jednostka po jednostce atakowanej, wg kolejności ich osłabienia, do czasu aż siła amazonek się wyczerpie, bądź wszystkie jednostki wspierające zostaną pokonane. Atak jest przerywany, gdy obrońca nie ma już jednostek wspierających.


  Siła ataku jest są to punkty obrażeń zadawane jednostkom przeciwnym, drugie to wytrzymałość - czyli ile takich punktów obrażeń z siły ataku jednostka może przyjąć, osłabienie jest parametrem decydującym o kolejności przyjmowania obrażeń. Najsłabsi idą na pierwszy ogień :)

  Miliard propozycji[/url]']10. większe pola do klikania - produkcja i zbieranie zdecydowanie mogłyby mieć większe pole do kliknięcia.
  obecnie klika się w pole wielkości niebieskiego prostokąta a mogłoby być wielkie jak czerwony.
  http://zapodaj.net/2a836d6fc9c0f.png.html
  co nam to da? nieco szybszą grę :)

  Propozycja dodana pod rozwagę ;)
  Z drugiej strony są pióra kwezal, które za jednym kliknięciem zbierają i planują kolejną produkcję;)