Zasady Forum

 • Wstęp

  • Celem niniejszych zasad nie jest wprowadzenie żadnego rodzaju "dyktatury" w społeczności Tentlan. Jednakże, wprowadzenie ich jest konieczne, aby użytkownicy szanowali się wzajemnie, komunikując się między sobą poprzez niniejszą stronę.
  • Za każdym razem, gdy bierzesz udział w dyskusji, akceptujesz i stosujesz się do niniejszych zasad.
  • Zespół wsparcia rezerwuje sobie prawo do dostosowywania niniejszych zasad w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka konieczność. Odpowiednia informacja o zmianach zostanie przekazana społeczności.
  • W przypadku naruszenia naszych zasad na forum, to zespół wsparcia decyduje o sankcjach. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i w zależności od wagi, może nawet doprowadzić do wykluczenia z forum w skrajnych przypadkach.
  • Ogólne Warunki Umowy (OWU) firmy Lionmoon UG mają zastosowanie na niniejszym forum. W przypadku konfliktu między niniejszymi zasadami a OWU, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w OWU.


  Zasady

  • Szanuj użytkowników i ich opinie, pozostawaj tolerancyjny i uprzejmy. Mimo, że jest to społeczność czysto wirtualna, jej członkowie są prawdziwi. Wszelkiego rodzaju groźby czy obraźliwe sformułowania kierowane w stronę innych użytkowników są niedozwolone i należy ich unikać. Prosimy o skupieniu się na komentowaniu danego tematu, nie jego autora.
  • Każdy post czy wiadomość prywatna zawierająca treści rasistowskie, groźby, pornografię, atak, zniesławienie, niecenzuralną treść czy jakąkolwiek inną zawartość, która może agresywna lub ranić czyjeś uczucia czy aspekty moralne innych użytkowników jest niedozwolona na tym forum.
  • Ponadto zabroniona jest publikacja materiałów niedozwolonych lub linków prowadzących do takich treści. Zaliczają się do tego treści agresywne, skrajnie polityczne i moralnie niebezpieczne lub te, których zgodność z prawem może być wątpliwa.
  • Na forum nie można publikować prywatnej korespondencji (wiadomości prywatnych, rozmów) bez uprzedniej zgody wszystkich osób biorących w nich udział. Ta zasada ma zastosowanie do wszystkich metod komunikacji, zarówno w Tentlan jak i poza grą.
  • Rejestracja wielu kont (multikont) na forum przez tego samego użytkownika jest niedozwolona. Naruszenie tej zasady doprowadzi do wykluczenia wszystkich kont. Jeśli chcesz skasować lub wprowadzić zmiany na swoim koncie, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia lub administratorem forum.
  • Publikowanie postów zawierających tylko duże litery, nadużywanie kolorów (co może sugerować wykrzykiwanie bądź podobne), bądź pisanie ich w sposób utrudniający przeczytanie, jest niedozwolone. Posty, które nie będą stosowały się do niniejszych zasad zostaną poddane moderacji, a ich autorzy otrzymają ostrzeżenie (w zależności od sytuacji i przypadku).
  • Publikowanie postów o niewielkiej treści, bądź pisanie postów jeden po drugim, bądź zamieszczanie treści, które wykraczają poza zakres pierwotnej wiadomości (znane jako spamowanie), jest niedozwolone.
  • Podszywanie się pod któregokolwiek członka zespołu wsparcia, bądź innego użytkownika, jest niedozwolone w żadnym miejscu na forum. Zasada ta dotyczy także nazw, awatarów, sygnatur itp.
  • Przed publikacją postu prosimy sprawdzić, czy pasuje on do wybranego forum. Tematy zamieszczone w złych działach zostaną przesunięte i/lub zamknięte, a ich autorzy powiadomieni.
  • Unikaj dublowania się tematów. Przed stworzeniem nowego, sprawdź czy istnieje już na forum podobny wątek. Skorzystaj z mechanizmu wyszukiwania znajdującego się na górze forum i upewnij się, że Twoje pytanie nie uzyskało już odpowiedzi, bądź nie było przedyskutowane.
  • Nadużywanie funkcji "Report" (Zgłaszania postów) jest niedozwolone, np. unikaj zgłaszania postów do moderatora, jeśli nie ma powodu ku takiemu zgłoszeniu.
  • Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim, bądź innych treści bez uprzedniej zgody ich autorów jest niedozwolona.
  • Na forum obowiązuje język polski. Oprócz obszarów, gdzie użycie innych języków może zostać dopuszczone, nie wolno publikować treści w innym języku na tym forum.


  Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszymi zasadami, a także za pomoc w tworzeniu miejsca, gdzie wszyscy gracze Tentlan mogą się dobrze bawić i ze sobą rozmawiać.