Zasady Gry

 • Zasady Gry


  Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2016


  Wstęp


  Niniejsze Zasady Gry ("Zasady") regulują warunki korzystania z gry online Tentlan ("gra"). Zasady obejmują wszystkich graczy w równym stopniu, w celu zapewnienia uczciwej rozgrywki. Poprzez rejestrację konta w grze, gracz jest zobligowany do przestrzegania zasad. Prosimy pamiętać, że obowiązkiem gracza jest zapoznanie się z Zasadami i ich przestrzeganie. Nieznajomość zasad nie zwalnia od ich przestrzegania.


  §1. Konto w grze

  • Każdy gracz może mieć zarejestrowane tylko jedno konto na serwerze gry (świecie gry) w Tentlan. Każde konto jest przeznaczone tylko dla własnych korzyści. Konta, które istnieją tylko na rzecz innych kont mogą zostać na stałe zablokowane.
  • Dwóch lub więcej graczy może współdzielić swoje łącze internetowe lub grać na tym samym komputerze, tak długo jak będą korzystać tylko z własnych kont w grze i nie będą czerpać korzyści z innych kont.
  • Każde konto może być kontrolowane tylko przez jedną osobę w danym czasie. Współdzielenie (nawet tymczasowe) konta z innymi osobami jest zabronione. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest zasiadanie konta opisane w par. 1d.
  • W razie dłuższej nieobecności w grze, gracz ma prawo wyznaczenia innego gracza, który będzie doglądał konta ("Zasiadanie konta"), w okresie nie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni i nie częściej niż raz na 30 dni. Do Zasiadania konta nie jest wymagana specjalna zgoda Zespołu Wsparcia.
   Pod żadnym pozorem zasiadającemu nie wolno czerpać żadnych korzyści z zasiadanego konta, zarówno dla własnego, jak i innego konta. Posiadacz konta jest odpowiedzialny za osobę, która zasiada jego konto.
  • Wszelkie działania komercyjne na koncie są zabronione. Tym samym zabroniona jest sprzedaż kont lub ich części, kupno lub składanie dowolnych ofert w celach komercyjnych.

  §2. Komunikacja

  • W celu zapewnienia przyjaznego środowiska gry, oczekuje się, że gracze będą traktowali siebie oraz członków Zespołu Wsparcia z należytym szacunkiem, tolerancją i uprzejmością w trakcie wzajemnej komunikacji.
  • Niedozwolone są:

   • wszelkiego rodzaju radykalnie polityczne, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze lub podobne treści,
   • listy łańcuszki, wiadomości reklamowe czy spam,
   • treści obrażające innych graczy, wykorzystujące wulgarne słownictwo i obsceniczny ton,
   • wszelkie intencje wymuszenia, przymusu i/lub groźby do prawdziwego życia,
   • próby podszywania się pod członków Zespołu Wsparcia, włączając w to wykorzystywanie nazw i nicków, avatarów, sygnatur itp,

   Podczas korzystania z czatu gry, forum, wysyłania prywatnych wiadomości, wysyłania obrazków, publikacji profili gracza czy plemienia oraz nazw (nazw graczy, nazw plemion, nazw miast itp.) bądź podczas wykorzystywania innych funkcji gry. Zespół Wsparcia będzie oceniał i sankcjonował każdy przypadek i jego z godność z wymienionymi wyżej Zasadami, z osobna.  • Niedozwolona jest publikacja prywatnej korespondencji (wiadomości prywatne, osobiste rozmowy) bez wyraźnego pozwolenia wszystkich uczestników takich rozmów, w tym jakiejkolwiek komunikacji z członkami Zespołu Wsparcia.
  • Niewłaściwe zachowanie w kierunku członków Zespołu wsparcia, nadużywanie funkcji raportowania wiadomości i systemu zgłoszeń, może również skutkować sankcjami.
  • Obowiązującym językiem w grze jest język polski. Należy posługiwać się nim w grze, na pozostałych powiązanych stronach, czacie i forum. Posługiwanie się innymi językami, podczas korzystania ze środków komunikacji w grze lub na forum gry jest zabronione.

  §3. Wykorzystywanie błędów


  • Odkrywanie błędów/niedociągnięć w systemie gry w celu ich wykorzystywania do osiągnięcia nieuczciwej przewagi jest surowo zabronione. Każdy gracz jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania Zespołu Wsparcia o krytycznych błędach jakie napotkał.
  • Wszelkiego rodzaju manipulacje bądź interferencje w system gry, a także generowanie niepotrzebnego ruchu jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z botów, automatycznych lub półautomatycznych programów czy skryptów, które mogą symulować i/lub wykorzystywać określone funkcje w systemie gry.

  §4. Utrudnianie gry


  Niedopuszczalne jest świadome i celowe utrudnianie innym graczom dostępu do gry lub w znacznym stopniu utrudnianie ich gry, np. wysyłanie dużej i nieproporcjonalnej ilości ataków / misji szpiegowskich, bądź innymi sposobami, które prowadzą do znacznego utrudnienia lub niemożliwości załadowania i/lub skorzystania z oprogramowania gry. Zespół Wsparcia będzie w każdym przypadku oceniał czy doszło do utrudniania gry i stosował odpowiednie sankcje.  §5. Pushing

  • Wykorzystywanie jednego lub więcej kont, których jedynym celem jest zwiększanie postępu innego konta ("Pushing") jest zabronione. Tak jest w przypadku, gdy jedno konto regularnie i wielokrotnie otrzymuje wojska i/lub surowce z innych kont, tym samym transfery występują głównie jednostronnie na rzecz konta wspieranego lub są wyraźnie niezrównoważone na korzyść takich kont.
  • Pojedyncze lub okazjonalne transfery wojsk/surowców pomiędzy członkami tego samego plemienia w celu pomocy, jak również łączone działania (wspólne ataki, obrona itp.) z innymi członkami plemienia, o ile nie występują jednostronnie i regularnie na rzecz tego samego konta, nie są postrzegane jako pushing.

  §6. Naruszenie Zasad Gry

  • Jakiekolwiek naruszenie zasad gry może spotkać się z karą blokady konta lub czatu, aż do całkowitego wykluczenia z usunięciem konta włącznie. Zespół Wsparcia nie jest zobligowany do uprzedniego ostrzegania gracza, jeśli naruszy on Zasady. W zależności od wagi każdej sytuacji, Zespół Wsparcia będzie podejmował sankcje w każdym przypadku z osobna.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli nie są one wymienione w niniejszych Zasadach, Zespół Wsparcia rezerwuje sobie prawo do ingerencji i stosowania sankcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  §7. Zmiany w Zasadach Gry


  Zespół Tentlan zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach Gry w dowolnym momencie, szczególnie, gdy niektóre elementy w grze zostały zmienione. Zaleca się regularne śledzenie obecnych zasad gry przez graczy, które zwykle są opublikowane na oficjalnym forum gry Tentlan.