koszty budowy i rekrutacji wojsk

  • Proponuje aby koszty rekrutacji wojsk w danym cyklu (kolejce) były automatycznie sumowane i pobierane z ogółu dostępnych środków od razu a nie za pojedyncze jednostki a gdy rezygnujemy z rekrutowania pozostałej ilości jednostek środki zostawały zwracane na konto to samo dotyczyło by rozbudowy poszczególnych elementów wioski również na tej samej zasadzie koszty budowy w kolejce powinny być również odpisywane z dostępnych środków od razu a ewentualna rezygnacja powodowała by zwrot środków na konto.