Víkendová událost: Orlí válečník mění strany!

  • Drazí Ahauové,


    Tento víkend přichází nový typ události: od pátku 18.08.2017, 00:00 CEST, do neděle 20.08.2017, 23:59 CEST, se všichni Orlí válečník, které porazíte v bitvě, přidají do vašich řad (podobně jako Amazonské bojovnice nebo Nahualové)!


    Toto se týká pouze útoků na ostatní hráče, nikoliv na barbary.


    Dobrou zábavu a nenechte si to ujít!


    Váš tým Tentlanu