SSS - 3. Nüfus


  • "Serbest nüfus", "çalışan nüfus", "toplam nüfus" ve "maksimum nüfus" ne anlama gelmektedir?

  - Serbest nüfus - vatandaşlarınızın yeni görevler için kullanılabilir olan kısımdır.
  - Çalışan nüfus - vatandaşlarınızın zaten kendisine atamış olduğunuz görevleri yapmakta olan kısımdır(bina seviyesini yükseltmek için çalışanlar, festival performansı sergileyenler, vb. gibi). Vatandaşlarınıza yeni görevler atamak, her zaman serbest nüfus ve çalışan nüfus durumunu değiştirir.
  - Toplam nüfus - Serbest ve çalışan nüfusun toplamından oluşur.
  - Maksimum nüfus - Her Güneş Tapınağı seviyesi için azami miktarı gösteren kısımdır (Güneş tapınağı nüfus artışından sorumlu olan binadır). Güneş tapınağının her seviyesi için içerisinde, nüfusun ne kadar artacağı konusunda, önceden tanımlanmış bir dizi bulunmaktadır: maksimuma ulaşıldığı zaman, Güneş Tapınağının seviyesi artırılmalı ki, nüfusunuz daha da büyüyebilsin.
  • Şehir nüfusum ile ilgili detaylı bilgiyi nerede bulabilirim?

  - İmlecinizi kaynak çubuğunda bulunan nüfus simgesinin üzerine getirdiğinizde, nüfusunuz hakkındaki genel bilgileri göreceksiniz:

  - Daha fazla detay görmek isterseniz, nüfus bilgilerine, mısır tüketimine ve vatandaşlarınızın nerede çalıştığına (binalar, birlikler, vb.) dair detaylı bilgiye, Güneş Tapınağına tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  • Sipariş tamamlandığında çalışan nüfusa ne olur, serbest mi olur?

  - Bu vatandaşlarınızın çalışmasına bağlıdır. Örneğin, araştırmalar ve festivaller tamamlandığı zaman, burada çalışmakta olan vatandaşlar serbest olacaktır, başka bir ifadeyle siparişini tamamlayan vatandaşlar serbest nüfus kısmına geçerek yeni siparişler için kullanılabilir olacaktır.  • Savaşta kaybettiğim birliklerde çalışanlar nüfusa eklenir mi?

  - Hayır, birlikler yok olduğu için nüfusa eklenmez. Fakat nüfus kapasitesinde boşluk oluşacağı için şehrinize yeni vatandaşlar gelecektir.


  • Tentlan'da nüfus artış sistemi nasıl işliyor?

  - Nüfus artışından sorumlu olan bina "Güneş Tapınağı"dır. Nüfusunuzun artmasını istiyorsanız, Güneş Tapınağı'nı geliştirmeniz gerekmektedir. Güneş Tapınağı her seviyesi daha fazla serbest nüfus yerleşimine izin verir. Her düzeyde belirli bir sınır veya aralıkla nüfus artışı gerçekleşir. "Seviye başına maksimum nüfus oranını" görüntülemek için, Güneş Tapınağı'na ardından da "daha fazla bilgi göster" butonuna tıklayarak, seviyenize göre aşağıdakine benzer bir tablo görebilirsiniz:
  - Resimde de görüldüğü gibi, Güneş Tapınağı 30. seviyede maksimum 1.262.482 nüfus barındırabilir. Bunun anlamı, bu üst limite ulaşıncaya kadar nüfus artmaya devam edecektir. Üst limitte olduğu halde hala nüfusunuz yeterli gelmiyorsa, Güneş Tapınağı'nı bir kez daha geliştirmelisiniz.


  • Daha fazla vatandaşa ihtiyacım olması durumunda nereden temin edebilirim?

  - Güneş Tapınağı'nı yükseltmeye devam edin, her seviyede daha fazla vatandaş barındırmayı sağlar.
  - Matematik araştırması: bu araştırmanın her seviyesi %1 oranında maksimum nüfus artışı sağlar.
  - Eğer acilen serbest nüfusa ihtiyac duyarsanız, ve elde etmek için bir yol bulamazsanız, bina seviyesini düşürerek ya da birliklerinizi kovarak, nüfusun serbest kalmasını sağlayabilirsiniz.


  • "Nüfus" ve "Mısır" arasında nasıl bir ilişki vardır?

  - Vatandaşlar onları atadığınız görevleri yerine getirirken yiyecek olarak mısır tüketir. Dolayısıyla, nüfusunuz ne kadar fazlaysa, mısır tüketiminiz de o kadar fazla olacaktır. Çalışan nüfusun, serbest nüfusa oranla iki kat daha fazla mısır tükettiği unutulmamalıdır.  Rehberle ilgili sorularınızı, önerilerinizi ve yorumlarınızı bu başlık altında dile getirebilirsiniz.