Posts by Sevral

  We understand that this change will not be welcome by everyone, but we sincerely believe that this is what is best for Tentlan, and in the long term we think it will be more fun and more fair this way. We hope that you'll give this change a chance and perhaps learn to like it. On our side, we will continue to strive to make the best Tentlan that we can.

  I think the decision has already been made and the vote will have no effect

  I am in favor of blocking the transfer of troops, this option is used in most of the fraudsters, You forget about tambo building, it serves tribal group action!!!  As for the transfer of cities, I am for it to stay as it is, you have many opportunities to protect your troops and raw materials, both paid and free

  Hi, I wanted to propose some change in game mechanics


  Idea # 1 Delivering Units / Raw Materials


  Well, as most people have noticed, there are a lot of complaints about Uploading Units / Raw Materials, someone is always accusing someone of PUSH, so you can simply block the option


  Send Units
  Send raw materials


  By blocking these options PUSH and MultiPush would not be possible, and in terms of supporting allies there is a tambo, after all the fighting would be at the appropriate level and the tribes would not consist of 50+ people, which would also equal the game level. Because tambo like others buildings with each level costing more and more, Every player would have to attack / defend pick up the highest tambo, and Thanks to that no one would complain about the scammers


  The only exception would be ending the game, in this case the player who ends the game would have to write a message to the support team requesting to transfer troops to the indicated player.  Idea # 2 Simulator


  Simulator as everyone knows is very useful when planning an attack / defense, but I think a lot of it is missing, for example, currently can not divide the army to stationed in the city and stationed in Tambo, you can not also enter all the bonuses for this I would propose to add additional options in Simulator

  Going back to Idea # 1 if it was blocked the ability to send raw materials / units, you could be compensated for the bonuses to attack, endurance, fire festival would include people stationed in tambo, as is the case with lightning speed and acceleration. . . 100% of treatment would only work for the tambo owner
  Idea # 3 New Building


  For some time I was wondering what is missing in the game. . . And so I came up with the lack of ability to view the Allies during the attack / defense, I also thought about how to do something about it, for example, add a unit "messenger" or something similar


  However, I thought the building would be better. . .


  Signaling Tower Description


  The Signaling Tower is a building used to inform allies of an approaching attack from an enemy player. Because defensive nature these towers They are arranged every few kilometers, When the enemy troops are spotted and the first tower is lit, the signal moves to the next towers to inform the allies, the Signaling Tower informs selected allies of the approaching hostile army, this information is displayed in the allies' actions "with exact time and information for the opponent seen by the defender, the Alarm Signal can be activated once every 2 hours and lasts from 30 minutes to 2 hours.

  - One Tower level would allow us to inform one of our chosen allies,


  - The cost of activation is 50,000 cocoa 500,000 maize 500 population


  - Each of the Allies who received an alert will appear in the "Actions" "Attack on an ally"

  I am waiting for the waves of negative reviews


  Regards

  76 moves were made in June, and the account was banned in August!

  Apparently no one has reported this before to the support

  To clarify, yes we do have and review data of player behaviour periodically to prevent cheating, but unfortunately as there are many ocurrences of cheaters it can sometimes happen that we don't catch everyone immediately.

  Probably noticed during the routine check support too much traffic on this account

  Conquistad0r,
  the story is exactly the way I wrote it..All the players at that time developed their accounts, built buildings, trained soldiers, studied studies, and just the extra cocoa of the day sent him to heal soldiers.
  The administrator's explanation was, I quote "there were 76 moves to your account and only two of you to other players."

  As I wrote earlier


  Unless it's on an exchange, you give me the unit I give you raw materials

  Did he send you cured units? Did he wait until he did everything?

  As if sending back what he cured would not be a one-way transfer


  as long as such transfers do not occur regularly and unilaterally for the benefit of the same account

  So as for me in this case was evident push
  It would be best if someone from the administration spoke up

  In general, in the rules of the game you can find many inaccuracies,  i don't mean SINGLE transfer, but a series of transfers with a definite aim.

  In that case there is an obvious push, Unless it's on an exchange, you give me the unit I give you raw materials
  I have no doubts that this is not pushing. It's written in the rules of the game.

  And here is the problem because the push is not exactly defined, one gets banned and the other does not


  On the server I am currently playing, the player obviously receives troops and raw materials, but every day he sends them back, only to get more of them, the ban will not get because the army is moving

  Did he send you cured units? Did he wait until he did everything?

  Good question, if a leader has to heal only his troops he probably should himself pick up the required amount of cocoa, but if it was a tribe action (and he had 100% treatment) and he wants to heal also allies units, In this case allies should be able to send cocoa and it should not be push, At least one server was not punished for it  I am curious how this is perceived by administrations

  b) Single or occasional transfers of troops/resources between fellow tribe members to help each other, as well as troop transfers for joint actions (joint attacks, defense, etc.) of fellow tribe members, as long as such transfers do not occur regularly and unilaterally for the benefit of the same account, are not considered as pushing.

  Here you have an answer to your question

  Witam, chciałem zaproponować pewną zmianę w mechanice gry  Pomysł nr1 Przesyłanie Jednostek/Surowców


  Otóż jak zapewne większość osób zauważyła jest strasznie dużo skarg na Przesyłanie Jednostek/Surowców, ciągle ktoś kogoś oskarża o PUSH, wiec czy nie można by po prostu zablokować opcji

  Prześlij Jednostki
  Prześlij Surowce


  blokując te opcje PUSH oraz MultiPush były by niemożliwe, a jeżeli chodzi o wsparcie sojuszników to przecież istnieje tambo, w końcu walki były by na odpowiednim poziomie a plemiona nie składały by się z 50+ osób co również wyrównało by poziom rozgrywki. przez to ze tambo jak i pozostałe budynki z każdym poziomem kosztuje coraz więcej każdy gracz musiał by do ataku/obrony podnieść tambo jak najwyżej, a dzięki temu nie było by nie uczciwych zagrywek,  Jedynym wyjątkiem było by zakończenie gry, w takim wypadku gracz który kończył by grę musiał by napisać wiadomość do zespołu wsparcia z prośbą o przeniesienie wojsk do wskazanego gracza

  Pomysł nr2 Symulator


  Symulator jak każdy wie jest bardzo przydatny podczas planowania ataku/obrony, jednak według mnie wiele w nim brakuje, np obecnie nie można podzielić wojska na stacjonujące w mieście a stacjonujące w tambo, nie można również wpisać wszystkich bonusów dla tego proponował bym dodać dodatkowe opcje w symulatorze :)  Wracając jeszcze do Pomysłu nr1 jeżeli została by zablokowana możliwość przesyłania surowców/jednostek, można by to zrekompensować aby bonusy do ataku, wytrzymałości, święto ognia obejmowały by osoby stacjonujące w tambo, tak jak jest to w przypadku święta błyskawicy oraz przyspieszania . . . 100% leczenia działało by tylko na właściciela tambo  Pomysł nr3 Nowy Budynek


  od pewnego czasu zastanawiałem się czego brakuje w grze . . . i tak wpadłem że brakuje możliwości podglądu przez sojuszników Akcji w trakcie ataku/obron, myślałem też jak można by coś z tym zrobić np dodać jednostkę "Posłańca" lub coś podobnego


  jednak pomyślałem że budynek był by lepszy . . .


  Wieża Sygnalizacyjna Opis


  Wieża Sygnalizacyjna to budynek służący do informowania sojuszników o zbliżającym się ataku ze strony wrogiego gracza, Wieże te ze względu na charakter obronny rozmieszczone są co kilka kilometrów, W momencie gdy wrogie wojska zostaną dostrzeżone i zapalona zostanie pierwsza wieża, sygnał przemieszcza się do kolejnych wież w celu poinformowania sojuszników, Wieża Sygnalizacyjna informuje wybranych sojuszników o zbliżającym się wrogim wojsku, informacja ta zostaje wyświetlona w "Akcjach" sojusznika z dokładnym czasem oraz informacjami odnośnie przeciwnika widzianymi przez obrońce, Sygnał Alarmowy można odpalić raz na 2 godziny i trwa od 30 minut do 2 godzin

  - Jeden poziom Wieży pozwalałby nam poinformować jednego wybranego przez nas sojusznika,


  - Koszt Aktywacji to 50 000 kakao 500 000 kukurydzy 500 populacji


  - Każdemu Sojusznikowi który otrzymał by sygnał alarmowy pojawiała by się informacja w "Akcjach" "Atak na sojusznika"
  czekam na fale negatywnych opinii ;)


  Pozdrawiam :)

  Hello, in my opinion, after moving the city you can attack after 24 hours is stupid, this is the only element of surprise in the game, not once I was so attacked as myself and attacked in this way. Blocking the ability to attack 24 hours after moving the town gains only the people escaping the city from the enemy and the attackers are losing in order to be fair it can let those who carry the city lose 50% defense strength for 72 hours,


  I know a better way to avoid such attacks than blocking anything. . ."Someone can always attack you"
  Do not keep the army in the city if you go away from the computer, and it is best to keep the army going on the road, returning to the village you release the single unit and continue on the road until the new unit is not ready, and so all the time it is tiring but effective

  I do not know if I understood what you mean, but the administration periodically checks players for unfair software, multipush, and other scams, every player reported is also checked

  Hey, you can always change the city location for turquoise, move one city to random location is the cost of 1000 turquoises, move one city to your chosen location 2000 turquoise, move all cities to one location 3000 turquoise, you can also wait for a special event with free city relocation, but this event is quite rare

  Hello, write about this for support support@lionmoon.com enter your nickname, server name, country, and description of the situation (enter the nick of the players you are reporting) also specify the date and time, make a screenshot of these conversations, and add it as an attachment to the view, support will review your request, And will decide on sanctions for the players

  Hello, write about this for support support@lionmoon.com enter your nickname, server name, country, and description of the situation (enter the nick of the players you are reporting) also specify the date and time, make a screenshot of these conversations, and add it as an attachment to the view, support will review your request, And will decide on sanctions for the players