A játék szabályzata

 • A játék szabályai


  Bevezetés


  Ezen Játék szabályzat (továbbiakban "szabályzat") szabályozza a Tentlan online játék (továbbiakban "játék") felhasználási feltételeit. A szabályzat minden játékosra egyformán vonatkozik, hogy a fair play környezet megmaradjon. A játékba regisztrálva a felhasználó elfogadja, hogy aláveti magát ezen szabályzatban foglaltaknak. Kérjük vedd figyelembe, hogy a játékosok felelőssége, hogy a mindenkori játékszabályzatot ismerje és betartsa. A szabályzat nem ismerése nem mentesít a betartása alól.

  § 1. Azonosítók


  a) Minden játékosnak egy azonosítója lehet egy játékszerveren (játékvilágban) a Tentlan játékban. Minden azonosító csak a saját előrehaladása érdekében játszhat. Azon azonosítók, melyek csak, vagy főleg azért léteznek, hogy másokat előnyhöz juttassanak véglegesen tiltva lesznek.


  b) Két vagy több játékosnak engedélyezett azonos internetkapcsolatról vagy számítógépről játszania, mindaddig, amíg minden játékos csak a saját azonosítójával játszik, és mindaddig amíg az egyik azonosító nem arra van használva, hogy a másikat előnyhöz juttassa.


  c) Minden azonosítót csak egy játékos használhat. Egy azonosító használata több személy által tilos, beleértve, ha akár csak ideiglenesen használja több játékos ugyanazt az azonosítót. Ez alól egyetlen kivétel az azonosító őrzése, lásd lejjebb.


  d) Ha valaki hosszabb ideig nem tud a játékba belépni akkor lehetősége van, hogy az azonosítóját egy másik játékos felügyelje ("Azonosító őrzés"). Ez az időszak nem lehet hosszabb, mint 10 egymást követő nap és 30 naponként csak egyszer lehet ezt megtenni. A Tentlan csapattól semmiféle különleges engedély ehhez nem kell. Semmilyen körülmények között nem használhatja ki az azonosítót aki őrzi, sem saját azonosítójának előnyére, sem senki más előnyére sem. Az azonosító tulajdonosa felelős azért aki őrzi az azonosítóját!


  e) Mindenféle kereskedelmi tevékenység az azonosítóra vonatkozóan tiltott. Tehát az azonosítót vagy részét nem lehet eladni, megvenni, vagy bármilyen kereskedelmi tevékenységben felajánlani.


  § 2. Kommunikáció


  a) Hogy biztosítsuk a békés és kellemes játékkörnyezetet, a játékosoknak tisztelettel kell viszonyulniuk egymáshoz és a Tentlan csapat tagjaihoz, toleránsnak és udvariasnak kell maradniuk a kommunikáció során.


  b) Nem engedélyezett:

  • Bármilyen szélsőségesen politikai, pornográf, sértő, rasszista, gyalázkodó vagy ezekhez hasonló tartalom
  • Spam üzenet küldése, lánclevél vagy hirdetési linkek közzététele
  • Más játékosok sértegetése, obszcén vagy vulgáris nyelvezet használata
  • Bármilyen szándék a zsarolásra, kényszerítésre vagy valós életbeli fenyegetésre
  • A Tentlan csapat tagjainak megszemélyesítése, beleértve a nevet, avatart, aláírást, stb.

  mikor a játékbeli chatet, fórumot, játékbeli üzenetküldést, képfeltöltést használod, a játékos és törzsi profil leírását készíted vagy neveket adsz (játékos név, törzs név, város név, stb.) vagy bármilyen játék funkciót használsz. A Tentlan csapat eldönti, hogy az egyes esetek bele tartoznak-e a fenti listába, és a megfelelő szankciókat fogja alkalmazni.


  c) Nem engedélyezett a privát tartalmú szöveget közzététele (privát üzenetek, privát beszélgetés) minden résztvevő kifejezett beleegyezése nélkül, beleértve a Tentlan csapattal folytatott mindennemű kommunikációt.


  d) A Tentlan csapat felé mutatott nem megfelelő viselkedés, a jelentés gomb és a jegyrendszer indokolatlan használata is szintén szankciókkal jár.


  e) A játék hivatalos nyelve a magyar. Ez vonatkozik a játékra, a weboldalra, a chatre és a fórumra. Más nyelvek használata, akár játékban, akár fórumon történik nem engedélyezett.


  § 3. Hiba kihasználása


  a) Bármilyen hiba kihasználása jogosulatlan előnyszerzésre szigorúan tilos. Minden játékos köteles jelenteni bármilyen tudomására jutott hibát a Tentlan csapat felé.


  b) A játék rendszer bármiféle manipulációja, valamint az indokolatlan forgalom generálása tilos. Szintén tilos botok, félautomata vagy automata programok vagy scriptek használata amik aktiválnak és/vagy kihasználnak bizonyos játékfunkciókat.

  § 4. Játék akadályozása


  Nem engedélyezett tudatosan vagy szándékosan akadályozni más játékosokat a játék elérésében, szintén tilos a játék használatának jelentős mértékű akadályozása, például nagy mennyiségű és aránytalan támadások/kémkedések indítása vagy bármilyen más mód, mely jelentősen akadályozza vagy teljesen ellehetetleníti, hogy a játékos betöltse vagy használni tudja a játék minden funkcióját. A Tentlan csapat minden esetet egyedileg vizsgál ki, és ha a játék akadályozása felmerül a megfelelő szankciókat fogja alkalmazni.


  § 5. Pushing


  a) Egy vagy több azonosító használata arra, hogy egy másik azonosítót előnyhöz juttasson ("Pushing") tiltott. Ez akkor állhat fent, ha egy azonosító rendszeresen, vagy folyamatosan kap seregeket/nyersanyagot más azonosító(k)tól, tehát az ilyen sereg/egység mozgás főként egyoldalú az adott azonosító(k) előnyére vagy extrémen kiegyensúlyozatlan előny az adott azonosítóknak.


  b) Egyszeri vagy alkalmankénti sereg/nyersanyag mozgás törzsi tagok között, hogy segítsék egymást, valamint sereg mozgás az összekapcsolt akciókhoz (közös támadás, közös védekezés, stb.) az adott törzs tagjai között, amennyiben a mozgás nem rendszeres vagy egyoldalú ugyanazon azonosító felé, hogy előnyhöz jusson, nem minősül pushingnak.


  § 6. A Játék szabályzat megszegése


  a) A szabályzat bármilyen megszegése szankciókkal lesz büntetve, melyek az ideiglenes tiltástól vagy némítástól egészen a végleges tiltásig terjedhetnek. A Tentlan csapatnak nem kötelessége tiltás előtt figyelmeztetni a játékosokat, hogy szabályt szegtek. Az egyes esetek súlyosságát tekintve, a Tentlan csapat minden esetleg egyedileg vizsgál ki és dönt a szankciókról.


  b) Egyes, kellően indokolt esetben, a Tentlan csapat fenntartja a jogot, hogy ha szükséges beavatkozzon és szankciókat alkalmazzon olyan esetekben is, amik nincsenek e szabályzatban meghatározva.


  § 7. A Játék szabályzat változása


  A Tentlan csapat fenntartja a jogot, hogy bármikor változtasson a Játék szabályzatán, különösen, ha a játék valamely része változik. A játékosoknak ajánlott, hogy olvassák el a megváltozott szabályzatot melyet általában a Tentlan hivatalos fórumán vagy a játékban hirdetünk ki.