08.3 Szpiegostwo

 • - Jak mogę szpiegować innych graczy lub barbarzyńców?


  Przejdź na mapę świata i kliknij na wizerunek miasta, które chcesz szpiegować. Otworzy się menu z różnymi opcjami, jedną z nich będzie „Szpieguj”.
  Po kliknięciu na ikonę „szpieguj” pojawi się okno pokazujące wszystkie jednostki stacjonujące w Twoim mieście. Zaznacz szpiegów i wpisz ilość szpiegów jaką chcesz wysłać:  Następnie naciśnij przycisk „wyślij jednostki”, aby rozpocząć misję szpiegowania.

  - Co jest ważne dla udanej misji szpiegowskiej?


  Istnieje kilka czynników, które określają wynik każdej misji szpiegowskiej;


  1) Różnica poziomów szpiegostwa obydwu graczy
  Generalnie, im wyższy poziom tej technologii, tym lepiej: gracze z wysokim poziomem szpiegostwa mają większe szanse, aby otrzymać raport szpiegowski o swoich przeciwnikach.


  2) Ilość szpiegów wysyłanych na misję szpiegowską
  Poprzez wysłanie większej ilości szpiegów możesz spróbować uzupełnić różnicę poziomów szpiegostwa pomiędzy Tobą, a Twoim przeciwnikiem. Im większa różnica, tym więcej szpiegów musisz wysłać. Jeśli jednak wyślesz zbyt wielu szpiegów, mogą zostać łatwo wykryte i przechwycone przez przeciwnika. I na odwrót: jeśli wyślesz zbyt małą ilość szpiegów, możesz nie być w stanie otrzymać szczegółowego raportu misji szpiegowskiej. Mając to na uwadze, postaraj się znaleźć równowagę pomiędzy ilością szpiegów do wysłania i poziomem szpiegostwa.


  3) Wojsko w miejscu docelowym: Im więcej wojska stacjonuje w miejscu docelowym tym bardziej prawdopodobne, że twoi szpiedzy zostaną przechwyceni.  - Jakie są czynniki, które określają, jak wiele informacji mogę otrzymać na temat mojego przeciwnika?


  Ilość informacji uzyskanych i widocznych w raporcie szpiegowskim zależy od:

  1) różnicy poziomów szpiegostwa obydwu graczy oraz


  2) ilości wysłanych szpiegów. Pamiętaj, że im wyższy poziom szpiegostwa przeciwnika, tym więcej należy wysłać szpiegów, dzięki czemu otrzymasz szczegółowy raport szpiegowski.  - Dostałem/am raport szpiegowski, ale nie zawiera żadnych informacji. Dlaczego?


  Oznacza to, że choć próba szpiegostwa odniosła jako taki sukces, pomyślność misji oznacza tylko, że Twoi szpiedzy nie zostali przechwyceni w mieście przeciwnika. Fakt, że nie udało Cie się uzyskać informacji oznacza, że poziom szpiegostwa przeciwnika jest wyższy niż Twój, albo, że nie wysłałeś/aś wystarczającej ilości szpiegów.  - Jeśli szpieguję innego gracza, czy jest on informowany o próbie szpiegostwa?

  Tak, Twój przeciwnik otrzyma informację o każdej próbie szpiegowskiej. Jeżeli dojdzie do bitwy pomiędzy twoimi szpiegami i szpiegami przeciwnika, obydwaj gracze otrzymają raporty.  - Wysłałem/am szpiegów na misję szpiegowską, jak mogę dowiedzieć się o jej wyniku?
  Jeżeli próba szpiegowska odniosła sukces, otrzymasz raport szpiegowski wiadomością w grze. Dodatkowo, otrzymasz powiadomienie o wyniku misji szpiegowskiej:
  Twój przeciwnik również dostanie powiadomienie:

  Jeśli próba szpiegowska nie powiodła się, to znaczy, jeśli szpiedzy zostali przechwyceni w mieście przeciwnika, dojdzie do walki pomiędzy Twoimi szpiegami a obroną miasta przeciwnika, to wtedy otrzymasz raport bitewny zamiast raportu szpiegowskiego:

  Twój przeciwnik (obrońca) również zostanie o tym powiadomiony:
  - Próbowałem/am wyszpiegować innego gracza, ale moi szpiedzy zostali wykryci i doszło do bitwy. Czy otrzymam sam raport szpiegowski?


  Jeśli szpiedzy wygrają bitwę, lub jeśli będzie „Remis” otrzymasz raport szpiegowski. Jeśli Twoi szpiedzy przegrają bitwę, nie otrzymasz żadnego raportu szpiegowskiego.


  Tłumaczenie dzięki @Ariadna2407