Push a "prześlij wojów" i "przekaż surowce"

  • Dzieńbry, proszę o interpretację pushu w kontekście możliwości przekazywania wojska. Rozumiem, że wszelkie próby dosyłania znaczącej liczby wojaków z konta słabszego to push ewidentny. Natomiast jak się sytuacja ma, gdy konto silniejsze będzie regularnie wojaków odsyłać i jaki jest zakres czasowy takiego pożyczenia wojska, by nie zostało to uznane za push.


    Proszę także o widełki przelicznika surowców kakao:obsydian: granit: pszenica by nie łapało się to na push (i równiez widełki czasowe zakończenia takiej wymiany handlowej)

  • Dzieńbry, proszę o interpretację pushu w kontekście możliwości przekazywania wojska. Rozumiem, że wszelkie próby dosyłania znaczącej liczby wojaków z konta słabszego to push ewidentny. Natomiast jak się sytuacja ma, gdy konto silniejsze będzie regularnie wojaków odsyłać i jaki jest zakres czasowy takiego pożyczenia wojska, by nie zostało to uznane za push.


    Jeśli wojsko jest 'pożyczane' i oddawane w rozsądnym terminie (powiedziałbym maks. do tygodnia).


    Proszę także o widełki przelicznika surowców kakao:obsydian: granit: pszenica by nie łapało się to na push (i równiez widełki czasowe zakończenia takiej wymiany handlowej)


    Na obecnym etapie nie są ustalone żadne sztywne widełki. Więc gracze mogą handlować między sobą wedle własnych ustaleń. Jeśli ktoś będzie przesadzał, to będziemy reagować.