FAQ - 2. Zdroje

  • Produkce zdrojů

  - Jak je to s produkcí zdrojů? Vyrábí se automaticky?
  V Tentlanu se zdroje nevyrábí automaticky, tj. vždy musíš zadat manuálně „objednávku“ v jednotlivých budovách, které zdroje produkují (dále jen „zdrojové budovy“). K dispozici máš 4 „produkční“ cykly, ze kterých si můžeš vybrat, podle toho jak dlouho chceš, aby produkce probíhala: 10 minut, 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin:  Když chceš produkci zdrojů odstartovat, vyber jeden ze čtyř cyklů a klikni na tlačítko „Produkovat“. Hned poté uvidíš průběh zadané produkce:  Jakmile budou zdroje připraveny v některém tvém městě, napravo pod tvým avatarem se ukáže ikona pyramidy s vykřičníkem:  Ta signalizuje, že jsou zdroje připraveny k vyzvednutí.
  - Proč se zdroje v Tentlanu neprodukují automaticky?
  Výhodou manuální produkce je, že tvoje zdroje nemohou být ukradeny jiným hráčem, dokud je sám nevyzvedneš z příslušných budov. Funguje to jako další bezpečností prvek ve hře, který ti má pomáhat při ochraně surovin.
  - Jak mohu získat více zdrojů?
  Abys produkoval více zdrojů, je potřeba s rozvíjejícím se městem také rozšiřovat zdrojové budovy, protože každá úroveň zvyšuje jejich výkon (tedy množství vyprodukovaných surovin). Zdroje ale můžeš získat i jinak. Například skrze útoky na barbary (čím vyšší úroveň barbarské vesnice, tím více zdrojů se v ní nachází). A pokud myslíš, že už jsi dost silný na to, abys zaútočil na jiného hráče, který by také nějaké ty zdroje mohl mít, můžeš zkusit i tento způsob získávání zdrojů.
  • Posílání zdrojů

  - Jak mohu poslat zdroje ostatním hráčům?
  Je to celkem snadné. Jdi na Mapu světa a klikni na město hráče, kterému chceš suroviny poslat (případně zadej souřadnice města do navigačního rámečku v levém dolním rohu Mapy). Jako obvykle se ti zobrazí nabídka akcí:  Vyber „Poslat zdroje“, pak vyplň jednotky, které suroviny ponesou, a klikni na tlačítko „Vyslat armádu“.
  - Co je potřeba pro posílání zdrojů?
  Jediným omezením je, že v obou městech (jak ve městě odesílatele, tak ve městě příjemce surovin) musí být postaveno Tržiště alespoň na úroveň 5. To samé platí i pokud chce jeden hráč přesouvat suroviny mezi dvěma svými městy. Poté samozřejmě musíš mít i nějaké ty jednotky, které zdroje ponesou do cílové lokality.
  - Které jednotky jsou pro přenos surovin nejvhodnější?
  Dobrou volbou je Polom (nosnost 2000 surovin) a Pochték (nosnost 10000 surovin). Ale nejsou to jediné jednotky, které mohou nést suroviny: všechny ostatní jednotky (kromě Zvědů) mají též určitou nosnost (ačkoli ne takovou). Jednotlivé hodnoty zjistíš v Chrámu jaguára při rozkliknutí vybrané jednotky.
  • Zdroje: Kukuřice

  - K čemu potřebuji kukuřici?
  Kukuřice je velmi důležitá pro rozvoj tvého města, protože ji konzumuje tvůj lid a díky tomu může plnit tebou zadané úkoly. Kromě toho kukuřici potřebuješ k verbování jednotek, posílání jednotek na mise (špionáž, útok,…), pro výzkumy, konání některých rituálů a stavění nebo rozšiřování některých budov.
  - Je normální, že mám tak velkou spotřebu kukuřice?
  Na začátku hry je celkem normální, že kukuřice mizí poměrně rychle, protože Kukuřičná farma ještě není dostatečné úrovni. Při rozvoji města nezapomínej na rozšiřování Kukuřičné farmy, abys zvýšil produkci kukuřice. Také je dobré rozšiřovat výzkum Zemědělství, protože každá úroveň tohoto výzkumu zvyšuje tvou produkci o 1 %.
  - Je pravda, že když mi dojde kukuřice, dostanu nějakou zdarma?
  Je pravda, že během prvního týdne ve hře, obdržíš nějakou kukuřici ve chvíli, kdy ti z nějakého důvodu dojde. Po uplynutí prvních 7 dní však tato výpomoc skončí.
  - Jak kukuřice ovlivňuje výdrž jednotek?
  Kukuřice skutečně má vliv na výdrž jednotek. Pokud ve městě nemáš žádnou kukuřici, tvé jednotky začnou po čase pomalu ztrácet výdrž. Ne všechny najednou a ne rovnou na nulu, nýbrž po malých krůčcích. Takže za nějakých 10-14 dní jednotky postupně přijdou o veškerou výdrž. Pokud je výdrž jednotek na nule a někdo na ně zaútočí, je hračka takové jednotky porazit (pouze výdrž hradeb se nesnižuje, takže útočník musí nejprve překonat hradby).


  Normálně se taková krajní situace stane jen ve chvíli, kdy někdo na 2 týdny odjede pryč a neaktivuje si režim dovolené. Jinak totiž nějaký čas trvá, než jednotky opravdu začnou ztrácet výdrž, a to i v případě, že už ve městě žádná kukuřice není. Ale jakmile se hráč vrátí a vyzvedne kukuřici z farmy, všechny jeho oslabené jednotky naráz opět získají původní výdrž.
  - Co se stane, když mi dojde kukuřice?

  • ·Když nemáš kukuřici, nemůžeš poslat jednotky nikam z města, protože potřebuješ kukuřici, abys zaplatil za misi, na níž bys je chtěl vyslat.
  • ·Když tvůj lid nebude mít kukuřici (= potravu), začnou obyvatelé tvé město opouštět (ale minimum – 50 obyvatel – ti zůstane).
  • ·Tvoje jednotky začnou ztrácet výdrž, což se ale nestane okamžitě. Po uplynutí 10-14 dnů, během kterých ve městě stále není žádná kukuřice, končí postupné ztrácení výdrže vojska a celková výdrž bude nulová. Pokud by na tebe v tuto chvíli někdo zaútočil, zvítězil by beze ztrát, jelikož tvé jednotky by nebyly schopny se bránit.

  Edited once, last by Misanthrope: - upraveno podle aktuálních pravidel - edited by the current rules ().

  • Zdroje: Jantar

  - K čemu potřebuji jantar?
  Jantarové kameny se hodí na točení Tzolkinovým kolem, díky kterému můžeš vyhrát různé ceny. Kromě toho je potřebuješ i pro stavbu a rozšiřování Paláce Quetzal.
  - Jak jantar získám?
  Jantarové kameny můžeš najít při útocích na barbarské vesnice. Přičemž úroveň napadené vesnice nemá na nalezení jantaru vliv. Důležitý je výsledek bitvy – pokud vyhraješ, obdržíš jantarový kámen, který se zobrazí na dolní liště na ikoně Tzolkinova kola. Získáš-li při útoku jantar, bude to též zmíněno v hlášení z boje, jak vidíš na obrázku:  Pokud tě barbaři porazí nebo bitva skončí remízou, můžeš to zkusit znovu. Minimálně jeden jantar za den je ale garantován (pokud porazíš barbary). Když budeš mít hodně štěstí, je tu šance získat i více než jen jeden denně (ačkoli se to stává opravdu jen zřídka). Jantary též můžeš koupit v Obchodě, v sekci Zdroje. Dále je tu také možnost, že jantar vyhraješ po zatočení Tzolkinovým kolem. Nebo ho můžeš dostat jako odměnu za pozvání kamaráda do hry Tentlan (více o této možnosti se dozvíš v Nastavení – Pozvěte svoje přátele).
  - Co je to za kameny, které potřebuji ke stavbě Paláce Quetzal mimo obvyklé suroviny?
  To jsou jantary, obdržíš je, když budeš útočit na barbarské vesnice. Také je můžeš vyhrát na Tzolkinově kole nebo je koupit v Obchodě.
  - Ještě včera jsem měl několik jantarových kamenů, ale dnes jsou pryč! Kam se poděly?
  Pokud tvé jantary zmizely, nejpravděpodobnější důvod je, že byly použity. Zkontroluj následující:


  a) Nejspíš jsi postavil nový level Paláce Quetzal – každá úroveň této budovy stojí určité množství jantarových kamenů.


  b) Možná jsi ho použil na zatočení Tzolkinovým kolem (všimni si, že každé zatočení stojí jeden jantar, náklady se ale zvyšují po každém čtvrtém zatočení, náklady se pak znovu každých 24 hodin vrací na původní hodnotu 1 kamene za jedno zatočení).


  c) Možná hraješ na různých serverech a na jednom účtě jsi jantar měl a na druhém nikoli.


  d) Málo pravděpodobné, ale stále reálné, je, že jsi dal své přihlašovací údaje jinému hráči, řekněme, aby ti vyzvedl zdroje, a tento hráč měl tedy možnost spravovat účet – což obnáší i možnost utrácet jantary. Pokud se na tebe tedy možnosti a) až c) nevztahují, měl bys okamžitě změnit své přihlašovací heslo, abys zabránil dalším nechtěným přístupům ke tvému účtu, toto nové heslo s nikým nesdílej.
  - Zaútočil jsem na barbarskou vesnici, ale nedostal jsem jantar. Proč?
  Nejprve zkontroluj hlášení z boje, aby ses přesvědčil, jestli jsi dostal jantarový kámen nebo ne (to zjistíš dole na samém konci hlášení). Pokud jsi při útoku na barbary našel jantar, bude to uvedeno v hlášení.


  Důležité je i toto:
  - Jantar získáš pouze v případě, že jsi nad barbary zvítězil (za nerozhodné nebo prohrané bitvy kámen nedostáváš)
  - Cyklus, který čítá 5 útoků na barbary zdarma, začíná každý den v 1:00 ráno. Může se tedy stát, že někdo zaútočí na barbary někdy kolem tohoto času a dostane jantarový kámen už za tento nový den, pročež pak neobdrží žádný během dne, protože již jeden získal/a.
  • Zdroje: Tyrkys

  - K čemu potřebuji tyrkys?
  Tyrkys se používá k aktivaci některých prémiových funkcí ve hře, které dávají hráči určité zvýhodnění, jako třeba zvýšení pevnosti hradeb, aktivace pacifistického módu, koupě náhodného krystalu, zvýšená produkce zdrojů,…
  - Jak mohu získat tyrkys?
  Tyrkys je cenný zdroj, který můžeš koupit za reálné peníze přes platební systém Tentlanu. Také ho můžeš získat za splnění některých úkolů, potvrzení e-mailové adresy nebo za pozvání přátel do hry (Nastavení – Pozvěte svoje přátele). Je tu i šance, že tyrkysy vyhraješ na Tzolkinově kole (50 tyrkysů ve stříbrném poli, 100 tyrkysů ve zlatém poli).
  - Můj tyrkys zmizel, aniž bych ho použil. Kde je?
  Tyrkys nemůže zmizet, aniž bys ho za něco utratil. Ve hře není bug, pokud jde o mizení tyrkysů. Tedy alespoň doposud nebyl žádný takový objeven.


  S největší pravděpodobností jsi tyrkysy vynaložil na:


  - přidání další činnosti do fronty (při této akci se otevře okno s hlášením „Fronta je již plná. Přejete si přidat toto verbování / tuto stavbu / tento výzkum do fronty za 10 tyrkysů? – Ano/Ne“
  - zkrácení trvání některé činnosti kliknutím na tlačítko „-50%“ v pravém horním rohu každé zadané činnosti
  - nebo jsi ho utratil za cokoli jiného