Víkendová událost: Polomové mění strany!

  • Drazí Ahauové,


    Tento víkend přichází nový typ události: od pátku 21. 07, 00:00 CEST, do neděle 23.07., 23:59 CEST, se všichni polomové, které porazíte v bitvě, přidají do vašich řad (podobně jako Amazonské bojovnice nebo Nahualové)!


    Toto se týká pouze útoků na ostatní hráče, nikoliv na barbary.


    Dobrou zábavu a nenechte si to ujít!


    Váš tým Tentlanu