Oyun Kuralları

 • Oyun Kuralları  § 1.Hesaplar


  1.1.Hesap Sayısı
  Her oyuncu, her bir Tentlan sunucusunda sadece bir hesaba sahip olabilir.


  1.2.Çoklu Hesap ve Haksız Kazanç
  Aynı sunucuda birden fazla hesaba sahip olmak ve / veya birden çok hesap ile oynamak yasaktır ("Çoklu Hesap Kullanımı"). Aynı sunucuda birden fazla hesapla oynayan oyuncuların, tüm hesapları engellenecektir. Aynı uygulama, farklı hesapları geliştirmek için kullanılan hesaplar için de geçerlidir("Haksız Kazanç"). Haksız kazanç sağlayan ve sağlatan hesaplar birlikte kapatılacaktır. Oyuncuların bu gibi durumlarda (bir hesap diğerine avantaj sağlamak için kullanıldığında) Tentlan Destek Takımına bildirmesi gerekir. Haksız kazanç sağlama girişiminde bulunan oyuncu, herhangi bir itiraz hakkı tanınmadan, kalıcı olarak engellenmeyi göze almalıdır.


  1.3.İnternet Bağlantı Paylaşımı
  Eğer birden fazla oyuncu aynı internet bağlantısını ( Örneğin; okul, iş, internet cafe, vb. ) kullanarak aynı sunucuda oynuyor ise, bağlantı paylaşımı konusunda Destek Takımını bilgilendirmek zorundadır. Aksi takdirde, söz konusu hesaplar Çoklu Hesap olarak nitelendirilir ve itiraz hakkı olmaksızın engellenir. Şüphe durumunda; kullanıcı, hesapların farklı kişilere ait olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu tür hesaplar arasında hiç bir etkileşim (Aynı hedefe saldırı dahil) olmamalıdır.


  1.4. Hesap Paylaşımı
  Her hesap aynı zamanda sadece bir kişi tarafından oynanabilir. Hesap bakıcılığı (madde. 1.5.) dışında bir hesabın birden fazla oyuncu tarafından kullanılması yasaktır.


  1.5. Hesap Bakıcılığı

  • a)Bir oyuncu, bir başka oyuncunun hesabına arka arkaya en fazla 7 gün bakıcılık yapabilir.
  • b)Hesabına başkası tarafından bakıcılık yapılacak oyuncu, bu maddenin (madde. 1.5.) devamında belirtilen kurallara uygun şekilde Destek Takımını bilgilendirmelidir.Hesap bakıcılığı sadece Destek Takımının e-posta yoluyla izin vermesi durumunda yapılabilir. Eğer verilmiş bir izin mevcut değilse, söz konusu hesaplar Çoklu Hesap Kullanımı kapsamında itiraz kabul edilmeyecek şekilde engellenebilir.
  • c)Hesap bakıcılığı bildirimi: Hesabını diğer bir oyuncunun bakıcılığına bırakacak olan oyuncu, Destek Takımı ile iletişime geçerek bakılacak hesabın ve bakacak kişinin hesabının bilgilerini ( farklı sunucularda bulunsa bile, her iki hesabın bulunduğu sunucu ismi ) ve bakıcılığın başlangıç tarihini içerecek şekilde bilgilendirmelidir. Bu ayrıntıları içeren e-posta, bakıcılık yapılacak olan Tentlan hesabının kayıtlı olduğu e-posta adresinden gönderilmelidir. Destek Takımı, her iki tarafa da e-posta yoluyla kendi kararını bildirecektir.
  • d)7 günlük sürenin ardından (bu hesap bakıcılığı için maksimum olan süredir), yeni bir bakıcılık süreci için en az 7 gün daha geçmiş olması gerekir. Bakıcılık sürecinde, bakılan hesabın şifresi ve ya mail adresi değiştirilemez.
  • e)Bakıcılık süreci bittikten sonra (maks. 7 gün), bakıcılık yapan oyuncu 7 gün boyunca herhangi bir hesaba bakıcılık yapamaz. Öte yandan, bir oyuncu aynı anda farklı sunucularda dahi olsa birden fazla hesaba bakıcılık yapamaz. Bakıcısı olduğu hesaptan kendisine çıkar sağlayamaz. Belirtilen ve benzeri türde usulsüzlükler meydana gelmesi halinde, her iki hesapta engellenecektir. Her bir bakıcılık periyodu için Destek Takımından ayrıca izin alınmaz ise, hesaplar madde 1.2. Çoklu Hesap nedeni ile cezalandırılabilir.
  • f)Bir hesaba aynı zamanda birden fazla kişi bakıcılık yapamaz. Bakıcılık periyodu, hesabın sahibi hesaba giriş yaptığı anda sona ermiş olur.

  1.6. Hesap Değişimi ve Devir

  • a)Eğer bir oyuncu Destek Takımının rehberliği olmadan, hesap değişimi veya hesap devri yaparsa, daha sonraki talep ve şikayetleri kabul edilmeyecektir. Devredilen veya takas edilen hesapların kayıtlı olduğu e-posta adresinden gelmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.
  • b)Bir hesabın sahibi değiştiğinde, tekrar sahip değiştirmesi için en az 28 gün geçmelidir. Yeni sahibi verilen hesabı aldıktan sonra, 12 saat içerisinde e-posta adresini üzerine almalıdır.

  1.7. Hesap Satışı
  Hesaplarla ilgili ticari faaliyetlere izin verilmez. Bu nedenle hesap veya kazanımlarının satılması, satın alınması ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılması yasaktır.


  § 2. Oyun Açığı Kullanımı


  Haksız kazanç sağlamak için oyundaki açıkların/hataların kullanılması kesinlikle yasaktır. Her oyuncu önemli bir açık / hata bulduğunda en kısa sürede Destek Takımına bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir oyuncu program hataları / açıkları dışında haksız kazanç elde ederse, hesabı açık kullanımı nedeniyle 1 günden baslayacak şekilde engellenir. Oyuncunun açıkları / hataları bulup, Destek Takımına bildirmemesi durumunda da aynı sonuç geçerlidir.


  § 3. Yardımcı Program & Onaysız Script Kullanımı


  Oyun sistemine her türlü müdahale, bunun yanı sıra gereksiz trafik oluşturulması yasaktır. Oyun sistemi içerisindeki belirli işlevlerden faydalanmak için bot kullanımı, otomatik veya yarı-otomatik program ya da script kullanımı aynı derecede yasaktır. Eğer oyuncu bu kuralı ihlal ederse oyundan hemen uzaklaştırılacaktır. Ayrıca, sağlayıcı (Lionmoon) bu kurala uyulmaması nedeniyle doğan tazminat hakkını saklı tutar.

  § 4. Gerçek Hayata Yönelik Tehdit


  Diğer oyunculara karşı zor kullanma ve/veya tehdit içeren davranışlar olması durumunda - her özel durumda şiddetine bağlı olarak - bir veya daha fazla sunucusunda, forumdan ve sohbetten uzaklaştırılır. Uygulanacak yaptırıma, her özel durumda şiddetine bağlı olarak, Destek Takımı tarafından karar verilir.


  § 5. Oyuncu İsimleri, Klan İsimleri ve Profil Açıklamaları


  5.1.Her tür siyasi, pornografik, saldırgan, ırkçı, hakaret edici, bunun yanı sıra diğer oyuncuları, Tentlan Takımını veya Lionmoon'u rahatsız edici resimler, profil açıklamaları, isim ve rumuz seçimi ya da müstehcen kelime kullanımı yasaktır. Bu içeriğe uymayan kişiler, herhangi bir uyarı almadan ve itiraz hakkı tanınmadan oyundan uzaklaştılır.


  5.2.Kötü niyetle, taklit olarak, diğer oyuncuları veya klanları gücendirecek, alay edecek şekilde verilmiş klan isimleri silinerek klan sahibi yöneticiler / kurucular tarafından oyundan uzaklaştırılacaktır. Bu kural diğer klan üyeleri için de geçerli olabilir.


  § 6. Oyun İçi Mesaj, Sohbet ve Forum


  6.1.Oyuncular oyun içi mesajı, sohbeti ve forumu kullanırken 5. maddede belirtilen yasakları içeren oyun kurallarına aykırı davranmamaya ya da spam veya rahatsız edici içerik göndermemeye dikkat etmelidir. Aksi takdirde olayın ciddiyetine bağlı olarak belirli yaptırımlar uygulanacaktır. Bir mesajın açık bir suç unsuru içermeden de saldırgan olabileceğini unutmayın; böyle durumlarda Destek Takımı her özel durumu göz önüne alarak karar verecektir.


  6.2.Tentlan Takımını rahatsız edecek her türlü faaliyet, (e-posta göndererek, sohbet ve forumu kullanarak, profil tanımlarında yayınlanarak vb.) her özel durumda şiddetine bağlı olarak cezalandırılır. Bu ceza hesabın kalıcı engellenmesi olabilir.


  § 7. Yönetici Taklidi


  Herhangi bir şekilde yönetici taklidi yapmak yasaktır. İsim, avatar, imza vb. içerikleri de kapsamaktadır.


  § 8. Oyun Kuralları İhlali


  8.1.Oyun kurallarının ihlal edilmesi halinde, 1 günden kalıcı uzaklaştırmaya kadar ceza alınabilir veya hesabın silinmesiyle sonuçlanabilir. Her özel durumda şiddetine bağlı olarak Destek Takımı kullanıcının diğer sunuculardaki ve diğer Lionmoon oyunlarındaki hesapları için de söz konusu yaptırımları uygulayabilir.


  8.2.Yaptırımlar arasında oyunun resmi forumundan uzaklaştırma da olabileceğini unutmayın. Tentlan Takımı oyun kural ihlallerini izleme konusunda kararlıdır.


  § 9. Dil


  Oyunun resmi dili Türkçe'dir. Bu, oyuna ait web siteleri, sohbet ve forum için de geçerlidir.


  § 10. Oyun Kurallarının Düzenlenmesi


  Tentlan Takımı, herhangi bir zamanda, özellikle oyunun bazı bölümlerinin değişmesi durumunda, oyun kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar. Oyuncunun, kurallara ait güncel bilgiye sahip olmak için, oyunla ilgili resmi duyuruların yapıldığı Tentlan resmi forumunu takip etmesi önerilir.


  § 11. Kullanım Koşullarının Uygulanması


  Bu oyun kurallarına ek olarak, kullanım koşulları oyun, forum, sohbet vb. ek hizmetlerin kullanımı için geçerlidir. Oyun kuralları ve kullanım koşulları arasında bir çelişki olması durumunda kullanım koşulları hükümleri geçerli olacaktır.