FAQ - 8.1. Posílání jednotek ostatním hráčům: podpora & přesun jednotek

 • - Jak mohu poslat jednotky jinému hráči?
  Chceš-li poslat jednotky jinému hráči, máš k dispozici dvě možnosti: buď můžeš poslat podporu spojenci (v tomto případě si zachováš kontrolu nad těmito svými jednotkami a zůstanou ve tvém "vlastnictví"), nebo můžeš jednotky přesunout (což znamená, že vybranému hráči své jednotky daruješ - ztratíš nad nimi kontrolu a nebudou už tvoje nýbrž jeho).
  a) Podpora


  - Jak mohu poslat podporu jinému hráči?


  Když chceš podpořit město jiného hráče, vyber možnost "Podpořit spojence": jdi na Mapu světa, vyber město hráče, které máš v plánu podpořit, kliknutím na něj se ti ukáže nabídka akcí, z nichž vybereš ikonu "Podpořit spojence". Cílovou lokaci můžeš zvolit buď přímo na Mapě světa, nebo přes okno Rozkazy pro misi (po rozkliknutí ikony "Vojska" na dolní liště) tím, že v příkazech vyplníš souřadnice cíle.

  Pak pokračuj vyplněním jednotek jako obvykle při jakémkoli jiném rozkazu (třeba při útoku nebo špionáži). Svou volbu potvrdíš stisknutím tlačítka "Vyslat armádu":  Jakmile vojsko dorazí do města, automaticky najde útočiště u tvého spojence v Tambu. Zde vojsko zůstane do chvíle, kdy si ho sám stáhneš nebo kdy je přítelem posláno zpět k tobě.  - Jak mohu stáhnout svoje jednotky zpět?
  Rozklikni si ve svém městě budovu Tambo, vyber "Moje vojska" a pak už jen stačí kliknout na tlačítko "Stáhnout". Poté se tvoje vojsko umístěné u jiného hráče vrátí domů.  - Kdy mohu poslat podporu jinému hráči?
  Jiného hráče můžeš podpořit, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
  - oba hráči musí být ve stejném kmeni
  - oba hráči musí mít ve městě postavené Tambo
  - příjemce musí mít ve svém Tambu dostatek místa pro přijetí jednotek  - Jaké jsou rozdíly mezi posláním jednotek na podporu a přesunutím jednotek?
  Jak již bylo řečeno, když pošleš vojsko na podporu (kliknutím na ikonu "Podpořit spojence"), uchováš si plnou kontrolu nad svým vojskem, zatímco jsou umístěny mimo město, kde byly naverbovány, neboli:


  - jednotky zůstanou ve tvém "vlastnictví", nedaruješ je, pouze je na určitou dobu "pronajmeš" jinému hráči
  - můžeš kdykoli sledovat stav svých jednotek přes Tambo i to, jak je tvůj spojenec využívá
  - pokud jsou tvé jednotky poslány do útoku, ale ty s tím nesouhlasíš, můžeš je odvolat kdykoli před dopadem tohoto útoku (útok bude uskutečněn, ale nebudou v něm bojovat tvoje jednotky - ty se vrátí do města spojence)
  - neztratíš body, které se ti přičetly za naverbování jednotek, zatímco jsou umístěny mimo tvé město v Tambu spojence/ů
  - můžeš své jednotky kdykoli povolat zpět stisknutím tlačítka "Stáhnout" u sebe v Tambu


  Ovšem pokud vojsko přesuneš k jinému hráči, prakticky mu ho daruješ.
  Tím ztratíš kontrolu nad těmito jednotkami, přestanou být tvoje a zpět je můžeš získat pouze v případě, že s tím "obdarovaný" hráč bude souhlasit a pošle ti je sám zpět.
  Přesunem vojska tudíž přeneseš "vlastnictví" těchto jednotek na jiného hráče, což se projeví na skóre vás obou - tvoje se sníží o hodnotu jednotek, které přesuneš, zatímco skóre příjemce se o stejný počet bodů zvýší

 • b) Přesun jednotek


  - Co se stane s mými jednotkami, když je přesunu k jinému hráči?
  Pokud své jednotky přesuneš, daruješ tyto jednotky vybranému hráči.  - Když jsem své jednotky přesunul, jak je získám zpět?
  Jestliže jsi přesunul jednotky k jinému hráči, existuje jediná možnost, jak je získat zpět, a to že ti je ten hráč sám vrátí (přesune je zase zpátky do tvého města).  - Kdy má smysl použít přesun jednotek?
  Přesun jednotek je užitečný při posílání jednotek mezi vlastními městy. Může být také použit k poslání jednotek jinému hráči, například když tvůj přítel ztratí jednotky v boji a ty mu chceš tímto způsobem pomoci.


  Pamatuj, že pokud jednotky přesuneš k jinému hráči, je jen jedna možnost, jak je získáš zpět - pokud ti je ten hráč sám vrátí. Proto doporučujeme používat tuto volbu pouze v případě, že jste si s tímto hráčem předem vyjasnili, jak a kdy proběhne případný návrat jednotek. V opačném případě je pravděpodobné, že už je nikdy neuvidíš.  - Jak mohu přesunout jednotky k jinému hráči?
  Pokud chceš přesunout jednotky k jinému hráči, jdi na Mapu světa a klikni na město, kam chceš svou armádu přesunout. Pokud znáš souřadnice hledaného města, můžeš je zadat přímo do navigačního rámečku v levém dolním rohu mapy:  Pokud na město klikneš, zobrazí se ti různé volby (jako třeba "Poslat zvědy" nebo "Zaútočit"). Ty vybereš možnost "Přesunout jednotky":  Po kliknutí na toto tlačítko se ti klasicky otevře okno s přehledem všech jednotek umístěných ve tvém městě. Vyber jednotky, které chceš přesunout a klikni na "Vyslat armádu".


  Nápověda: Pokud potřebuješ přesunout jednotky k jinému hráči jen abys splnil misi "Přesuň jednotky", bohatě stačí poslat jen jednu jednotku (např. jednoho Zvěda nebo Holcanského kopiníka).  - Jaké jsou podmínky přesunutí jednotek k jinému hráči?

  • v obou městech musí být postavený Chrám jaguára alespoň na úrovni 5 - jak ve tvém městě, tak ve městě příjemce
  • musíš mít dostatek kukuřice pro zaplacení mise - neboli pro vyslání jednotek; tyto sazby (v kukuřici) pro jednotlivé jednotky jsou k zobrazení v Chrámu jaguára
  • jestliže chce jeden hráč pomoci druhému přesunem jednotek, platí následující pravidlo:

  Příjemce může přijímat pouze ty jednotky, které sám může verbovat. Například pokud chceš přesunout Jaguáří válečníky k jinému hráči, musí je mít "vyzkoumané", respektive musí mít možnost tuto jednotku sám verbovat alespoň v jednom ze svých měst. V opačném případě jednotky nemohou být přesunuty. Pokud tedy hráč, do jehož města chceš jednotky přesunout, může verbovat zatím jen Holcanské kopiníky a Holcanské lučištníky, nemůžeš k němu přesunout Lovce Atlatly, Orlí válečníky ani žádné další jednotky, které příjemce nemůže sám naverbovat.