Армия

  • За втори път ми изчезва армия от столицата и винаги след обновление или преди него?! Днес изчезна моята и една съюзническа армия. Към кого да се обърна за решаването на проблема? ?(